KULUNVALVONTA

Kulunvalvonnalla pystytään rajaamaan kiinteistöön pääseviä henkilöitä, sekä tarvittaessa rajoittamaan heidän kulkuaan sisätiloissa. Järjestelmästä pystytään keräämään kulkutapahtumia muistiin, niitä voidaan jälkikäteen tarkastella ja niistä voidaan koostaa raportteja. Kulkutapahtumia voidaan tarkastella hyvin tarkasti, esim. tietyn oven, päivän tai kellonajan mukaan.

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISYYS

Kulunvalvontajärjestelmä takaa käyttäjälleen turvallisen, käyttäjäystävällisen sekä vaivattoman tavan hallita kiinteistössä kävijöitä. Monipuoliset lisäominaisuudet takaavat järjestelmän soveltuvuuden erilaisiin käyttökohteisiin, lähtien yhden oven valvonnasta aina vaativiin isoihin kohteisiin. Ohjelmisto rakentuu ohjelmistomoduleista, jotka valitaan käyttäjän tarpeiden mukaan. Moduleja ovat esim. kulunvalvonta, työajanseuranta, ryhmä- ja jatko-ohjaus, ruokalaseuranta, graafinen ovivalvonta- ja ohjaus.

Osa kulunvalvontajärjestelmistä on mahdollista integroida mm. rikosilmoitinjärjestelmään,videovalvontajärjestelmään sekä rekisterikilpitunnistukseen.

MEKAANISESTA SÄHKÖISEEN LUKITUKSEEN

Kulunvalvonnan avulla voidaan korvata mekaaniset avaimet sähköisillä tunnisteilla, näin mekaanisten lukkojen sarjoitus saadaan yksinkertaiseksi ja edulliseksi. Kulunvalvontajärjestelmän suurimpia etuja on se, että kadonnut kulkutunniste voidaan poistaa järjestelmästä ja uusi voidaan antaa käyttäjälle ilman avainten sarjoituksia.

KULUNVALVONTA OSAKSI TYÖAJANSEURANTAA

Kulunvalvontaan liittyy erilaisia ohjelmistosovelluksia, joista kootaan kuhunkin tarpeeseen tarvittava ohjelmistokokonaisuus. Kulunvalvontaohjelmistoon on joissain tapauksissa mahdollista liittää myös työajanseurantaohjelmisto lisäsovelluksineen. Näissä tapauksissa sekä kulunvalvonnassa, että työajanseurannassa voidaan käyttää hyväksi samaa henkilörekisteriä ja samoja tunnisteita.